11.01.2010

Cumhuriyetle gelen yenilikler

Atatürk Türkiye'yi "Çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak" amacıyla bir dizi devrim yaptı.

Bu devrimleri beş başlık altında toplayabiliriz:

1. Siyasal Devrimler

==> Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)

==> Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923)

==> Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)


2. Toplumsal Devrimler

==> Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926-1934)

==> Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)

==> Tekke zâviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

==> Soyadı kanunu ( 21 Haziran 1934)

==> Lâkap ve unvanların kaldırılması (26 Kasım 1934)

==> Uluslararası saat, takvim ve uzunluk ölçülerin kabulü (1925-1931)


3. Hukuk Devrimi :

==> Mecellenin kaldırılması (1924-1937)

==> Türk Medeni Kanunu ve diğer kanunların çıkarılarak
laik hukuk düzenine geçilmesi (1924-1937)


4. Eğitim ve Kültür Alanındaki Devrimler:

==> Öğretimin birleştirilmesi (3 Mart 1924)

==> Yeni Türk harflerinin kabulü (1 Kasım 1928)

==> Türk Dil ve Tarih Kurumlarının kurulması (1931-1932)

==> Üniversite öğreniminin düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)

==> Güzel sanatlarda yenilikler


5. Ekonomi Alanında Devrimler:

==> Aşârın kaldırılması

==> Çiftçinin özendirilmesi

==> Örnek çiftliklerin kurulması

==> Sanayiyi Teşvik Kanunu'nun çıkarılarak sanayi kuruluşlarının kurulması

==> I. ve II. Kalkınma Planları'nın (1933-1937)
uygulamaya konulması, yurdun yeni yollarla donatılması

Hiç yorum yok: